Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město Třešť, tak tady bydlím

V srdci Českomoravské vrchoviny, poblíž poloviny cesty mezi Prahou a Vídní, v soutěsce ohraničené vrchy Špičákem (734 m), Čeřínkem (761 m) a ve vzdálenějším jižním horizontu i nejvyšším vrcholem celého regionu Vysočiny Javořicí (837 m) se nalézá město Třešť.

Farní ves Třešť byla založena při kolonizaci pomezního hvozdu česko-moravského v průběhu 13. století v průsečíku dvou historických cest - Lovětínské a Humpolecké. První písemná zpráva o Třešti pochází z roku 1349, kdy je připomínán farní kostel sv. Martina. Tehdy náležela Závišovi z Třeště, po něm byl vlastníkem Štěpán z Březnice, který ji prodal r.1359 moravskému markraběti Janu Jindřichovi. Ten ji téhož roku prodal Šternberkům, kteří Třešť drželi do roku 1493. V letech 1493-1627 zde vládli Vencelíkové, po nich v letech 1627-1657 Herbersteinové z Korutan, 1657-1669 Gayerové z Edelbachu, v letech 1669-1844 Herbersteinové z rakouské linie, 1844-945 byli vlastníky Třeště rakouští Sternbachové.
Za vlády Vencelíků byl na náměstí založen luteránský kostel a obyvatelé přestoupili k protestantské víře. Nástupem Herbersteinů se Třešť stává opět katolickou.
Ve městě se rozvíjela řemesla a vzkvétaly cechy. Roku 1753 žilo v Třešti 187 řemeslnických mistrů a 19 tovaryšů. Z nich bylo téměř 100 soukeníků. V 19. století vznikají v Třešti továrny na výrobu sukna, nábytku (zvláště vyřezávané hodinové skříně dodávané do celé Evropy) a sirek, později vznikl průmysl oděvnický a strojírenský.
U zrodu průmyslu stáli místní židovští podnikatelé. Židovská komunita vznikala v Třešti brzo, neboť ve 2. pol. 13. století je zmiňován rabín Jakub z Třeště. Kolem roku 1845 žilo zde 621 Židů, jejich počet postupně klesal, až roku 1929 žilo v Třešti pouze 38 židovských obyvatel, kteří se stali obětí holocaustu.
Židovskou komunitu připomíná synagoga v empírovém slohu znovupostavená po požáru 1824 a židovský hřbitov.
Odpor obyvatel Třeště proti fašistické okupaci připomínají pamětní desky se jmény umučených na budově městského úřadu a vězeňský dvůr, kde bylo v květnové revoluci 1945 zavražděno 33 občanů.
Roku 1901 byla Třešť, tehdy největší městys na Moravě, povýšena na město. Roku 1872 zde byla založena první česká měšťanská škola na Moravě.

Vládnoucí rody nad Třeští

1358 - 1493 Šternberkové
1493 - 1626 Vencelíkové
1626 - 1657 Herbersteinové z Korutan
1657 - 1669 Gayerové z Edelbachu
1669 - 1831 Herbersteinové z rakouské linie
1831 - 1844 panství pod úřední správou
1844 - 1945 Sternbachové
1998 - bylo městu uděleno právo užívat městský prapor

Pověst o založení Třeště

Před dávnými časy byly v naší krajině hluboké a nekonečné lesy. Jednoho dne projížděl jimi se svým služebnictvem jakýsi neznámý rytíř, který hledal vhodné místo pro nové sídliště. Zabloudil však a nemohl se dostat z lesa. Když byli všichni značně unaveni, stanuli v místech, kde bývala obecní studně 'Homolka'. (V současnosti zhruba na křižovatce u prodejny Albert - pozn. redakce.) Tehdy tam byla lesní studánka a u ní stál velký dub. Pod ním všichni ulehli ke spánku. Rytíř měl divný sen, divné třeštění. Zdálo se mu, že před ním stojí krásná víla, která má v ruce košíček s malými domečky a že je rozhazuje kolem dubu. Když se rytíř probudil, uvažoval o tom snu a pak usoudil, že to bylo znamení k tomu, aby svůj domov založil právě v těchto místech. Dal tedy ihned kácet kolem dubu les a ze dřeva stromů budoval novou osadu. Když byla dostavěna, dal jí jméno Třešť, aby prý se na věky uchovala památka, že podnět k jejímu vzniku dal pouhý sen, pouhé třeštění.

Průmysl:

V Třešti odjakživa patřila mezi nejvýznamnější odvětví průmyslu textilní výroba, kterou zastupuje firma Vývoj oděvní družstvo. Dále se v Třešťi vyráběl  nábytek firmou Intea (asi do r. 2000 - 2001)  Dále zde působí společtnosti skupiny Podzimek.

Přírodní zajímavosti:

Špičák

Čeřínek

Kulturní zajímavosti:

Hrad Roštejn

Renezanční město Telč

Krajské město Jihlava

Nejblišší města:

Jihlava, Telč, Kostelec, Hodice, Batelov, Stonařov ad......

Pozn:. Zdroj Oficiální stránky města Třeště  a další internetové stránky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

obdivuji

(míla, 7. 1. 2008 13:59)

po přečtení těchto stránek jen tiše uvažuji o tom ,co vlastně víme o svém městě ,kde žijeme,obdivuji chuť,čas a píli, s kterou tento článek psala.A vzpomenu si na její článek,třeba na to kolik rodů zde vládlo a že každý i malý kout naší země má historii....děkuji za ponaučení